Stresset??? Du er ikke alene.

Om belastningen eller stresstilstanden giver helbredsmæssige konsekvenser afhænger af mange faktorer, der indbyrdes påvirker hinanden:

 • Belastningens styrke og varighed
 • Hvorledes belastningen opleves og vurderes af den stressramte
 • Personlige og miljøbestemte ressourcer hos den stressramte
 • Hvordan den stressramte håndterer belastningen (coping)
 • Hvilken grad af fysiske reaktioner og symptomer, belastningen medfører
 • Sygdomsfølsomhed hos den stressede.

Nedenfor er nævnt nogle af de hyppigste stresssymptomer:

Fysiske symptomer:

 • Indre uro
 • Hovedpine
 • Hjertebanken
 • Mavesmerter
 • Nedsat potens
 • Vægttab
 • Hyppige infektioner
 • Forværring af kronisk sygdom

Psykiske symptomer

 • Ulyst
 • Træthed
 • Irritabilitet
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Angst
 • Nedsat humoristisk sans
 • Depression

Adfærdsmæssige symptomer

 • Søvnløshed
 • Uengagerethed
 • Hyperventilation
 • Aggressivitet
 • Nedsat præstationsevne
 • Ubeslutsomhed
 • Øget brug af stimulanser
 • Øget sygefravær

Lyt til signalerne

Nogle af symptomerne betyder mere end andre. Indre uro, irritabilitet og ubeslutsomhed kender vi alle til, når vi bliver presset i hverdagen. Sådanne symptomer svinder hurtigt, når vi føler, at det kører for os igen. Vi skal blot stoppe op og se at få ændret på de ting, der stresser os lige nu. Får man imidlertid mere vedvarende sværere symptomer, er det et signal om, at der virkelig må gøres noget. Længerevarende stressbetinget hovedpine eller vægttab vil jo også nedsætte vores evne til at komme oven på igen, ligesom hukommelsesbesvær, angst og depression vil nedsætte vores evne til at fungere i det daglige og derved stresse os yderligere.

Silent Nights er et soveplaster der hjælper dig med at øge din kvalitet af søvn, og søvn er et af de områder du nemt kan sætte ind på om natten. Silent Nights er med til at hæve det parasympatiske nervesystem, som er det der er aktivt når du mediterer, dyrker yoga, er afslappet og rolig, og når du sover.

I kombination med Aeon er Silent Nights med til at dæmpe din stress ned igen.

Yderligere er Silent Nights MD®:

Medicinsk udstyr af klasse 1 til behandling af søvnløshed.
Ingen lægemidler eller piller, der skal sluges. Ikke vanedannende.

Klinisk bevis for, at det øger søvnens længde med 66 %